تعرفه تعمیرات سال ۹۸

تعرفه تعميرات طبق نرخ نامه اتحاديه صنف توليدكنندگان و

تعميركاران تجهيزات الکترونیکی و حفاظتی تهران میباشد

۱ – اجرت پايه تعمير تلويزيون ۳۲ اينچ تعويض برد يا پنل ۱۲۵ هزار تومان + قيمت قطعات
۲ – اجرت پايه تعمير تلويزيون ۳۷ تا ۴۳ اينچ تعويض برد يا پنل ۱۸۵ هزار تومان + قيمت قطعات
۳ – اجرت پايه تعمير تلويزيون ۴۶ تا ۵۰ اينچ تعويض برد يا پنل ۲۲۵ هزار تومان + قيمت قطعات
۴ – اجرت پايه تعمير تلويزيون ۵۲ تا ۵۵ اينچ تعويض برد يا پنل ۲۵۵ هزار تومان + قيمت قطعات
۵ – اجرت پايه تعمير تلويزيون ۵۵ تا ۷۵ اينچ تعويض برد يا پنل ۳۸۰ هزار تومان + قيمت قطعات
۶ – اجرت پايه تعمير تلويزيون ۷۵ اينچ به بالا توافقی كتبی با مشتری + قيمت قطعات
۷ – اجرت پايه رفع عيب بدون باز كردن تلويزيون شامل تنظيم و كانال يابی ۴۵ هزار تومان
۸ – آپديت و بروز رسانی تلويزيون مدلهای اندرويد ۱۲۰ هزار تومان
۹ – تعمير پنل آب خورده و ديگر عيوب پنل توافق كتبی با مشتری
۱۰ – اجرت تعويض بك لايت پنل توافق كتبی با مشتری + قيمت بك لايت
۱۱ – اياب و ذهاب ۲۵ هزار تومان به بالا متناسب با فاصله محل سرويس
۱۲ – حمل و نقل تلويزيون ۶۰ هزار تومان به بالا متناسب با فاصله محل سرويس