تعرفه تعمیرات سال ۱۴۰۱

۱ – اجرت پايه تعمير تلويزيون ۳۲ اينچ تعويض برد يا پنل ۲۲۰ هزار تومان + قيمت قطعات
۲ – اجرت پايه تعمير تلويزيون ۳۷ تا ۴۳ اينچ تعويض برد يا پنل ۲۸۰ هزار تومان + قيمت قطعات
۳ – اجرت پايه تعمير تلويزيون ۴۶ تا ۵۰ اينچ تعويض برد يا پنل ۳۵۰ هزار تومان + قيمت قطعات
۴ – اجرت پايه تعمير تلويزيون ۵۲ تا ۵۵ اينچ تعويض برد يا پنل ۴۰۰ هزار تومان + قيمت قطعات
۵ – اجرت پايه تعمير تلويزيون ۵۵ تا ۷۵ اينچ تعويض برد يا پنل ۶۵۰ هزار تومان + قيمت قطعات
۶ – اجرت پايه تعمير تلويزيون ۷۵ اينچ به بالا توافقی كتبی با مشتری + قيمت قطعات
۷ – اجرت پايه رفع عيب بدون باز كردن تلويزيون شامل تنظيم و كانال يابی ۱۰۰ هزار تومان
۸ – آپديت و بروز رسانی تلويزيون مدلهای اندرويد ۳۵۰ هزار تومان
۹ – تعمير پنل آب خورده و ديگر عيوب پنل توافق كتبی با مشتری
۱۰ – اجرت تعويض بك لايت پنل توافق كتبی با مشتری + قيمت بك لايت
۱۱ – اياب و ذهاب ۵۵ هزار تومان به بالا متناسب با فاصله محل سرويس
۱۲ – حمل و نقل تلويزيون ۱۲۰ هزار تومان به بالا متناسب با فاصله محل سرويس