تلویزیون اندروید سونی

قابلیت اتصال به اینترنت و نصب برنامه های کاربردی

تقویم و ساغت تلویزیون باید تنظیم باشد در غیر این صورت به اینترنت وصل نمی شود