سوابق کاری

دارای کادر آموزش دیده در سونی گلف دبی (نماینده رسمی سونی در خاورمیانه) و دارای مدارك رتبه بندی سونی